Při autorizaci budete zpravidla požádáni o nahrání občanského průkazu nebo pasu a v případě firmy i oficiálního registračního  dokumentu (pro s.r.o. stačí Usnesení o zápisu do Obchodního rejstříku, čerstvý výpis či společenská smlouva). Dokumenty zašlete ze své registrované adresy na a do předmětu napište své celé jméno.

Prokázání totožnosti

  • Soukromá osoba – občanka či pas a někdy potvrzení adresy
  • Právnická osoba – registrace společnosti obsahující seznam společníků; občanka či pas a potvrzení adresy společníků s podílem vyšším než 25 %
  • Fyzická osoba (podnikatel) – občanka či pas a potvrzení adresy

Potvrzení adresy

Dokumenty nesmí být starší než 3 měsíce a musí obsahovat samozřejmě stejnou adresu, kterou jste uvedli na stránkách TransferWise.

  • Účet na vaše jméno na plyn, energii či telefon pevnou linku (mobil neplatí)
  • Výpis z účtu
  • Registrace auta
  • Oficiální dopisy z úřadů apod.