Ve třetím kroku procesu budete při zadávání příjemce platby vyzváni k volbě mezi platbou na email a platbou na účet.

email-vs-bank
Obě možnosti se příliš neliší. V prvním případě vyplňujete bankovní údaje vy při zadávání platby. V druhém případě vyplníte pouze emailovou adresu adresáta a adresát obdrží od TransferWise email s linkem na formulář, do kterého vepíše své bankovní údaje konta, na které si bude peníze přát. Volba emailu se hodí k tomu, pokud neznáte účet příjemce a znáte pouze jeho email.