Jakmile se v peněžence objeví nabitý kredit, můžete přistoupit k samotné směně. Je třeba kliknout na sekci Směna a sranda začíná. Směna je jednoznačně nejzábavnější část celého Valuto. Ve směně se vytváří před očima uživatelů reálný měnový trh, jehož jsou oni sami nejen účastníci, ale i tvůrci.

smena

Nejprve zvolíme, chceme-li prodat či koupit určitou částku a za co. Jakmile vytvoříme měnový pár, objeví se nám v pravé tabulce aktuální nejlepší nabídky protistrany. Pokud klikneme přímo na nabízený kurz, který nám vyhovuje, vyplní se nám do příkazu a po jeho akceptování probíhá směna okamžitě. Je důležité si uvědomit, že stanoví-li uživatel kurz pro něj horší, než je kurz je nejlepší nabídky, Valuto stejně primárně využije nejlepších nabídek a smění částku za co nejlepší kombinaci kurzů. Stanovený kurz tak vlastně říká, do jakého kurzu je uživatel ochoten vyměnit peníze s tím, že jsou-li na trhu pro něj výhodnější nabídky, samozřejmě preferuje je.

nabídky

Je možné taky zvolit kurz lepší (v případě na obr. nižší) než je kurz nejnižší nabídky. Pak směna neproběhne do té doby, než se najde protistrana, která za tento kurz bude ochotna zrealizovat obchod.

V sekci Směna lze po potvrzení obchodu vidět jednotlivé díly transakce s odpovídajícími kurzy. Je-li kombinace částky s kurzem příliš vysoká a nedojde-li tedy ke směně všech prostředků, objeví se v historii v dokončení procentní stav celého obchodu. Procenta určují část provedeného obchodu a zbývající procenta dosud nesměněných peněz. Přehled všech operací je možné si vygenerovat v PDF formátu v sekci Moje historie.

smena vysledek