zonky5.8.2015 © transferTip

 

Co je to za firmu?

 

Zonky je ambiciózní projekt pod křídly Home Creditu (gigantické mezinárodní nebankovní instituce PPF), který na principu P2P, o němž jsme podrobněji psali, propojuje individuální investory s individuálními žadateli o půjčku. Zonky tedy plní stejnou funkci jakou v ekonomice plní banky. Na rozdíl od nich však propouje investora s dlužníkem přímo, takže si investor vybírá individuální dlužníky a investuje do nich. Zonky není první společnost tohoto typu u nás (viz Benefi, Bankerat), ale podle jeho zázemí se zdá, že půjde o projekt nejambicióznější.

 

Co je to za jméno?

 

Zonkey je kříženec osla a zebry, zonky je pak soudě podle maskota firmy totéž počeštěno. Na jednu stranu se jedná samozřejmě o velice sympatické zvíře, které by každý člověk chtěl mít doma v obýváku, na druhou stranu se však nabízí otázka, jestli chce své peníze svěřit právě oslovi, třebaže skříženému se zebrou. Výběr jména byl ale jistě motivován snahou perzonifikovat abstraktní finanční instituci do sympatického maskota, což se povedlo. Jméno je konec konců pouze jméno, důležité stejně je to, co stojí za ním.

 

Rozjezd na pozvánky a registrace

 

Zonky je dosud v plenkách a registrace je možná pouze na pozvánky. Zájemci se mohou přihlásit do fronty na zonky.cz a doufat, že jim spíš dříve než později dorazí pozvánka do emailu. Zonky tím pravděpodobně reguluje v počáteční fázi přísun uživatelů do té doby, než se plně ověří nejen technická, ale i legální funkčnost systému. Uživatelé však zároveň dostávají možnost pozvat 5 svých přátel, což samozřejmě rozjíždí poměrně dynamickou geometrickou řadu.

 

Registrace investora je opravdu skvělá a díkybohu plnohodnotná. Investor vyfotí dva své doklady webcamerou na svém počítači, vyplní elementární informace a tím je celé papírování odbyto. Je chvályhodné, že se Zonky nad registrací opravdu zamyslel a eliminoval tak jakékoliv papírování.

 

 

Protibankovní étos

 

Zonky se velice správně v souladu s principy P2P veze na protibankovní vlně. Banky jsou přebujelé historické instituce, které díky svým extrémně vysokým provozním nákladům půjčují za nekřesťanské úroky, zatímco na svých spořících účtech rozdávají investorům drobné. Technologický pokrok umožňuje efektivně propojit přímo investory s dlužníky bez zbytečných nákladů a poskytnout oběma stranám výhodnější úrok.  

 

Tržiště příběhů místo žádostí –  setkání investora s dlužníkem

 

Po registraci se investor dostane na tzv. tržiště, databázi jednotlivých žádostí o půjčku. Žádosti se nazývají příběhy a Zonky si na tomto pojmenování dosti zakládá. Zdůrazňuje tak rozdíl oproti anonymnímu fungování bankovních institucí a je třeba říci, že třebaže se jedná o maličkost, docela dobře to funguje. Seznam žádostí totiž obsahuje ilustrační obrázek (který je často pouze špatným doplňkem z fotobanky, někdy však reálnou fotografií žadatele), název příběhu (“Rozbila se nám pračka!”) a prvních pár slov. Jedná se jednoznačně o názornější seznam žádostí než na konkurenčních serverech, kde dominuje nic neříkající číselný identifikátor dané nabídky. Tržiště zakládá mnohem pevnější vztah mezi dlužníkem a investorem. Dlužník není pouze úroková míra, ale je reálnou osobou ve skutečné, investorovi známé situaci.

 

Žádosti lze řadit podle úrokové míry, ratingu uživatele a dalších kritérií. V současném rozsahu databáze, kterou si investor celou projde během několika minut, se jedná o zbytečný luxus, ale vyhledávání svědčí o ambicích projektu. O současném stavu projektu naopak vypovídá to, že při zaškrtnutí kritéria “líbí se Zonky” informuje vyhledávač uživatele, že žádný takový projekt nenašel. Doporučili bychom provozovateli si vždy alespoň jeden reálný projekt oblíbit, nechce-li v investorech vyvolat investorské nechutenství.  

 

Každá žádost je vyvěšena 7 dní. Do jedné žádosti může jeden investor investovat max. 5000 Kč ze své předem nabitého investorského účtu na Zonky. Nepokryje-li se půjčka ze 100 %, obchod se ruší a žadatel to musí zkusit jindy. Nezrealizovaný obchod naštěstí nikoho nic nestojí.

 

Za cca. měsíc své existence zrealizoval Zonky pouze 34 půjček v celkové výši 2,5 mil. Kč, což je samozřejmě málo a odpovídá stavu ve startovací zkušební fázi celého projektu. Pro představu o objemu obchodů si Zonky za více než měsíc na odměnách od dlužníků přišel na 50 000 Kč. To vypovídá o tom, v jaké fázi se projekt nachází i o tom, jaké by ho měly čekat dramatické změny v počtu uživatelů v budoucnu. Investor má také k dispozici pouze málo (v okamžiku psaní článku 2) aktivních žádostí o půjčku. Zdá se, že všechny žádosti jsou v této fázi velice pečlivě hodnoceny pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu na maximum. Přeci jen je pro podobný projekt klíčový zejména zájem investorů, který bude samozřejmě vyšší, bude-li se moc Zonky pochlubit úspěšným splácením svých dlužníků ve 100 % případů.

 

 

Úrok a rating

 

Žadatel o úvěr prochází klasickým procesem doložení příjmů a výdajů podobně jako u banky a je zároveň prověřen v NRKI (nebankovním registru), jehož je Zonky jako jediný P2P server u nás členem. Na základě zhodnocení individuální ekonomické situace žadatele je mu přidělen rating, podle něhož je stanovena úroková míra (viz tabulka). Úroková míra je tedy určena Zonkym na základě údajů poskytnutých žadatelem a nemůže být měněna ani investorem, ani dlužníkem. To je zásadní rozdíl od konkurenčních serverů P2P. Hodnotící technika se tím stává esencí celého procesu – investoři si přejí, aby byla co nejpřísnější, dlužnící naopak, aby příliš přísná nebyla. Zonky by měl usilovat o to, aby byla co nejpřesnější, třebaže by z krátkodobého hlediska mohlo být výhodné spíše podmínky uvolnit, aby se zvýšil objem obchodů, a tím i objem odměn, přestože by to mohlo znamenat vyšší procento nesplacených úvěrů. Z dlouhodobého hlediska je však naopak pro Zonkyho důležité, aby splacených úvěrů bylo co nejvíce a stal se tak atraktivním trhem pro volné prostředky investorů. Jednou z deklarovaných výhod Zonkyho by mělo být to, že půjčí i těm, kterým nepůjčí banka, nikoliv ovšem v tom smyslu, že by půjčoval žadatelům bez dostatečných příjmů. Spíše se jedná o žadatele s dostatečnými příjmy, které by bankovním sítem neprošli proto, že jsou např. OSVČ nebo jejich příjmy pochází z dohod apod.

 

Rating A++ A+ A B C
Úrok 5,99 % 8,49 % 10,99 % 13,49 % 15,49 %
Tab. funkce úroku a ratingu
 

Výše úroků jsou těsně pod tržní hodnotou běžných spotřebitelských úroků. Výše čistého úroku pro investora po odečtení provize Zonkyho je však vysoce nad úrokovou mírou termínovaných vkladů v bance. To přesně odpovídá poměru úrokových měr u britského praotce Zonkyho firmy Zopa. Dlužnící tedy spíše volí P2P řešení kvůli menší byrokratické zátěži, z negativního sentimentu vůči bankám a v neposlední řadě v naději, že dostanou lepší rating než v bance. Investoři jsou naopak motivováni vyšším úrokem a někteří z nich i možností přímo pomoci lidem s finanční potřebou.

 

Průměrná výše úroku se pohybuje výrazně níž než u konkurenčních serverů. Zatímco je průměr na Zonkym 8 %, je průměr na Benefi o 20 % vyšší (u Bankeratu dokonce o 32 %). To je dobrá zpráva. Zonky totiž konečně může hrát roli reálné konkurence bank a nikoliv pouze roli alternativy pro ty, kterým bankám kvůli kritickému stavu jejich osobních financí nepůjčí. P2P tedy dostává do svého týmu na poli osobních půjček konečně dobrého koně, resp. osla.

 

V souvislosti s výší úroku je nutno upozornit na poněkud podezřelou pasáž z obchodních podmínek – odst. 5.2., kde investor musí souhlasit s tím, že Zonky může kdykoliv “přistoupit ke změnám podmínek Úvěru (např. změnou splátkového kalendáře, změnou úrokové míry, odpuštění dlužných částek Úvěru, upuštěním od vymáhání Úvěru, atd.).“ Tzn. investor souhlasí s tím, že Zonky nebude úvěr vymáhat, že změní svévolně úrokovou míru i s tím, že odpustí dlužníkovi dlužné částky úvěru. Tento odstavec je skutečně neštastný a zcela záměrně se žádná jeho reformulace neobjevuje na webu Zonky. Investor v obchodních podmínkách nemá žádný záchytný bod, který by ukotvoval parametry jeho investice. Zonky se může vykašlat na vymáhánít stejně jako odpustit dlužníkovi dluh, který investor zainvestoval.

 

Reálný tok peněz na Zonkym

 

Investor má na Zonkym svůj účet, na který pod přiděleným variabilním symbolem posílá dle potřeby peníze ze svého účtu. Dokud nemá investor nabitý svůj účet, nemůže potvrzovat jednotlivé žádosti o úvěr. Zonky pak přeposílá peníze (zkrácené o 2 % odměny) dlužníkovi, který je splácí zpět Zonkymu – ten pak převádí splátky dle podílů na účty investorů na Zonkym, přičemž si zároveň strhává 1 % odměnu. Investoři si můžou kdykoliv peníze převést ze Zonkyho na svůj bankovní účet, přičemž je třeba si uvědomit, že případný zisk je nutné zdanit.

 

 

Diverzifikace

 

Základním principem na Zonkym je diverzifikace. Zonky nedovolí jednomu investorovi investovat do jedné žádosti více než 5000 Kč (min. 200 Kč). Při současné nabídce žádosti to zároveň znamená to, že žádný investor nemůže investovat větší objem peněz, ale hlavní cíl tohoto pravidla je povinná diverzifikace investorského portfolia, které samozřejmě snižuje hrozbu velkých ztrát. Při současném počtu žádostí je tato úvaha zbytečná, ale v budoucnu by se určitě hodil nástroj automatického investování do širokého portfólia žádostí daného ratingu po malých částkách.   

 

 

Kolik to stojí?

 

Investor platí 1 % ročně z momentálně proinvestované částky (tj. z dosud nesplacených investic), přičemž poplatky se strhávají měsíčně ze splátek investovaných peněz. Úrok uvedený v žádosti je tedy dobré ponížit o 1 % pro získání reálného výnosu. Poplatek se nestrhává v případě, že je investice více než 35 dní po splatnosti. Vedení účtu je zdarma. Mezi poplatky lze započítat i 30 %, které si Zonky nechá při soudním vymáhání z peněz získaných od dlužníka zpět.

 

Dlužník platí Zonkymu jednorázovou odměnu 2 % z celkové půjčky. Technicky to Zonky provádí tak, že dlužník dostane hned na začátku o 2 % méně než je výše jeho půjčky. Tato odměna je jednoznačně nejnižší ze všech konkurentů a ukazuje, že Zonky opravdu chce nabídnout alternativu k bankám spíše než útočiště pro žadatele v nějaké kritické ekonomické situaci. Zpoplatněny jsou i upomínky zmeškaných splátek.

 

Dlužník může bezplatně splatit úvěr kdykoliv. To je částečně umožněno tím, že má Zonky své 2 % od dlužníka zaplacené hned při uzavření obchodu, částečně však i snahou o přátelštější přístup k dlužníkovi ve srovnání s bankou (Zonky tím přichází o 1 % odměny od investora ze zbývající jistiny úvěru).

 

Co se stane, když dlužník nesplácí?

 

Nejprve následuje série upomínek, které jsou zpoplatněny. Upomínka za první zmeškanou splátku – 100 Kč, každá další zmeškaná splátka – 300 Kč. Jakmile Zonkymu “dojde trpělivost”, žádá nejprve jednorázové splacení celé částky, pak začíná vymáhat soudně. Zde je důležité si uvědomit, že Zonky není k tomu vymáhání zavázán smluvně, neboť v obchodních podmínkách (5.1.) se zříká povinnosti učinit jakékoliv kroky k vymáhání. Vzhledem k tomu, že je tato pasáž obchodních podmínek (které jsou závazné a většinou je nikdo nečte) v rozporu s FAQ na stránkách (které jsou nezávazné a čtou je většinou všichni), jedná se přesně o ten typ mlžení, které je obecně vyčítáno právě bankám. Zonky samozřejmě v obchodních podmínkách netvrdí, že vymáhat nebude, jen se k tomuto vymáhání smluvně nezavazuje. Přitom však vymáhání uvádí ve FAQ jako svoji výhodu. Přistoupí-li Zonky přeci jen k vymáhání, ponechá si 30 % z vymožené sumy a 70 % vrátí zpět investorovi.     

 

Podezřelé body Obchodních podmínek

 

Kromě zmíněných bodů 5.1. a 5.2. Obchodních podmínek, které zbavují Zonkyho povinnosti vymáhat půjčku po splatnosti a zároveň mu dávají právo jakkoliv měnit parametry půjčky (investice) je třeba si pečlivě pročíst i bod 7.2. Zonky je podle něj oprávněn zrušit veškeré tzv. participace, tj. veškeré investice investorů s tím, že jsou tito pak odškodněny tzv. “Jinou částkou”. Výše Jiné částky určí Zonky “dle svého uvážení” s přihlédnutím k hodnotě příslušného úvěru. Zde může investor pouze doufat, že Zonkyho uvážení se bude alespoň přibližovat tomu, co investor nainvestoval, protože pokud by Zonky dle svého uvážení určil pouhý zlomek proinvestovaných peněz, přeci jen by tak určil dle svého uvážení, a neporušil by tím tedy obchodní podmínky.

 


Výhody a nevýhody – shrnutí

Výhody

 

 • Plnohodnotná registrace investora online během pár minut
 • Vyšší úrok pro investora než v bance
 • Kvalitní hodnocení žadatelů (info z NRKI)
 • Méně rizikové žádosti o úvěr než u konkurence
 • Nízký poplatek investora i dlužníka (viz tabulka)
 • Bezplatná splátka úvěru kdykoliv
 • Aktivní vymáhání pohledávek investora (dle FAQ – je v rozporu s OP)
 • Bezkonkurenční online aplikace pro investora
 • Přímé propojení dlužníka a investora

 

Nevýhody

 

 • Vyšší riziko pro investora než v bance
 • Malá nabídka žádostí o úvěr
 • Zonky dle OP může měnit úrokovou míru v průběhu úvěru
 • Zonky dle OP nemusí vymáhat pohledávku investora (Investor ji přitom vymáhat nesmí)
 • Zonky dle OP může svévolně zrušit investici (tzv. participaci) investora a kompenzovat dle svého uvážení


 

Srovnání s konkurenčními projekty

 

 

Zonky

Benefi

Bankerat

Zadání nové žádosti

zdarma

zdarma

zdarma

Poplatek investora

1 %

2 %

1 %

Poplatek dlužníka

2 %

5 %

5 %

Úroková míra

Určena pevně na základě ratingu. Nelze měnit.

Určena při uzavření smlouvy. Investoři mohou nabídnout nižší.

Max. úroková míra určena žadatelem. Investoři mohou nabídnout nižší.

Předčasné splacení úvěru

zdarma

zdarma

penále 18 % z nesplacené části úvěru

Min. hranice pro realizaci půjčky

100 %

75 %

ne

Členství v registru NRKI

ano

ne

ne

Odhad průměrné úrokové míry žádostí o úvěr

8,8 %

28 %

40 %

tab. srovnání Zonky, Benefi, Bankerat
 

Shrnutí

 

Zonky je v současnosti nejslibnější P2P projekt v oblasti soukromých půjček. Je to první projekt, který má šanci konkurovat zavedeným bankovním institucím. Dle prvních náznaků prochází žadatelé poměrně přísným sítem a Zonky tak představuje skutečně výhodnější alternativu pro žadatele, kteří mají na to, aby spláceli. Oproti konkurenci má jednoznačně pokročilejší technické řešení a skvělé uživatelské prostředí, stejně tak jsou služby Zonkyho levnější jak pro investora tak pro dlužníka. Velikou nevýhodu spatřujeme v omezeném počtu žádostí, což je ale jistě dočasný problém. Vážnějším nedostatkem jsou pasáže obchodních podmínek, v nichž si Zonky dává právo ke zrušení investic, svévolné změně jejich podmínek a zbavuje se povinnosti vymáhat pohledávky investora.

 

Dovětek – reakce Zonkyho

 

Po zveřejnění článku nás velice vstřícně kontaktovala ředitelka Zonky Lucie Tvarůžková a nabídla nám svůj komentář ke sporným bodům smlouvy.

 

Bod 5.1., v němž je Zonky zbaven povinnosti vymáhat, uzná-li to z vhodné, stejně jako si vyhrazuje právo vymáhat pouze způsobem dle svého uvážení, má podle Lucie následující zdůvodnění. Způsob vymáhání nemůže v každém jednotlivém případě Zonky řešit s desítkami investorů, kteří se na investici podílí. Bylo by téměř nemožné a nesmírně nákladné zajistit jejich shodu. Co se týče povinnosti vymáhat, zbavuje se jí Zonky kvůli případům, v nichž je vymáhání z důvodu prokazatelné neschopnosti splácet evidentní nesmysl a pouze by se zbytečně zvyšovaly ztráty spojené s danou půjčkou.

 

Bod 5.2., v němž si Zonky vyhrazuje právo měnit parametry úvěru, se dle Lucie týká rovněž pouze vymáhání. Někdy je pro investora výhodnější např. prodloužit splatnost úvěru než přistoupit k soudnímu vymáhání, které by ho stálo 30% z vymožené částky a navíc by zatížilo dlužníka dalším dluhem. Je zároveň ale nemožné vzhledem k velkému počtu investorů do jedné půjčky v těchto jednotlivých případech získat souhlas všech investorů.

 

Bod 7.2., v němž si Zonky dosti hrozivě vyhrazuje právo zrušit veškeré participace (tj. investice) a vyplatit investory tzv. „Jinou částkou“ dle svého uvážení s přihlédnutím k tržním podmínkám, se v obchodních podmínkách objevuje dle vyjádření Lucie z důvodu možné změny legislativy EU týkající se P2P půjček. Jelikož v současné době neexistuje žádná konkrétní regulace P2P půjček, může se stát, že jakmile legální systém zareaguje na nový způsob půjčování, ocitnou se obchody uzavřené na Zonkym mimo zákon. Pak je bude nutné převést pod nějaký existující legální rámec, tj. změnit jejich legální status. To by bylo možné např. jejich transformací na klasický bankovní úvěr např. u AirBank. Dlužníci by za stejných podmínek spláceli bance, zatímco by investoři byli vyplaceni dle hodnot jejich momentální investice.

 

Lucie zároveň slíbila, že se vysvětlení těchto bodů objeví brzy i na stránkách Zonky, aby nedocházelo k nepříjemnému rozporu toho, co je v OP s tím, co je ve FAQ.